Abhishek Yadav's submission of Dynamic Inversion | CodeChef