Nikolay Domashenko's submission of Discus Throw | CodeChef