Abhishek Shrivastav's submission of Digit Removal | CodeChef