Nikolay Domashenko's submission of Diagonal movement | CodeChef