Abhishek Yadav's submission of Segmentation | CodeChef