Abhishek Shrivastav's submission of Coprime Range | CodeChef