Abhishek Shrivastav's submission of Ciel and Receipt | CodeChef