Showndarya Madhavan's submission of I Spy You | CodeChef