pragya shukla's submission of Byte to Bit | CodeChef