Abhishek Yadav's submission of Flipping the bits | CodeChef