Nishchith K's submission of Binary Nim 2 | CodeChef