Abhishek Shrivastav's submission of ATM Machine | CodeChef