Nikolay Domashenko's submission of Area OR Perimeter | CodeChef