Abhishek Pandey's submission of Bob vs ATM | CodeChef