Abhishek Shrivastav's submission of Mahasena | CodeChef