Nishchith K's submission of Matryoshka Dolls | CodeChef