Divyanshu Raj Srivastava's submission of Alternating Tree | CodeChef