Nikolay Domashenko's submission of Task for Alexey | CodeChef