Navya v's submission of Adding on Segments | CodeChef