Abhishek Shrivastav's submission of Ada School | CodeChef