Abhishek Yadav's submission of Strange Function | CodeChef