Vladislav Vishnevski's submission of ABC-Strings | CodeChef