Chandrashekhar Balotiya's submission of UNTIL ZERO | CodeChef