Vasu Vadhvaniya's submission of Penalty Shots | CodeChef