Volodymyr Radyuk's submission of Spheres | CodeChef