Yerzhan Utkelbayev's submission of Team Formation | CodeChef