Ilya Malinovsky's submission of Many Left | CodeChef