Chandrashekhar Balotiya's submission of Golf | CodeChef