Abhishek Shrivastav's submission of Space Arrays | CodeChef