Abhishek Shrivastav's submission of No Time to Wait | CodeChef