Chandrashekhar Balotiya's submission of Interesting XOR! | CodeChef