Abhishek Shrivastav's submission of Interesting XOR! | CodeChef