Ashish Khatkar's submission of Team Split | CodeChef