Abhishek Shrivastav's submission of Even Differences | CodeChef