Chandrashekhar Balotiya's submission of Stacks | CodeChef