Abhishek Shrivastav's submission of Coin Flip | CodeChef