Abhishek Shrivastav's submission of Summer Heat | CodeChef