Vasu Vadhvaniya's submission of Relativity | CodeChef