Abhishek Shrivastav's submission of Encoded String | CodeChef