Tiancheng Lou's submission of Dai Ma Chu Shi | CodeChef