Abhishek Shrivastav's submission of Team Name | CodeChef