Abhishek Shrivastav's submission of Prime Game | CodeChef