Chandrashekhar Balotiya's submission of Frog Sort | CodeChef