Vsevolod's submission of Make Him Happy | CodeChef