Shivam Mahendru's submission of Lazy Jem | CodeChef