Showndarya Madhavan's submission of Lazy Jem | CodeChef