Akshay L Aradhya's submission of Stacks | CodeChef