Akshay L Aradhya's submission of Strange operations | CodeChef