Akshay L Aradhya's submission of Brackets | CodeChef