Yerzhan Utkelbayev's submission of Travelling Chef Problem | CodeChef